web analytics

For bank-overføring:

 

NFL Produksjoner
Njal Frode Lie
Hvalaskeidet 4
3681 Notodden

Kontonummer: 5161.11.20.420
Vanligvis sender jeg faktura i epost, som pdf, etterat jobben er gjort.

Ønsker du å forhåndsbetale?
Merk betalingen hva det gjelder, og send også en epost med info, og jeg sender deg en faktura.
(eller send meg infoen først og jeg lager og sender en faktura til deg)