Nye priser fra 5. oktober 2019
Etter å ha hatt samme priser i veldig mange år, ble det en prisjustering denne høsten.
Prosjekter allerede avtalt har avtalt pris.

—————————————————-

Bruk opplasteren under for å sende filer til NFL Produksjoner – Njål Frode Lie: