Bruk opplasteren under for å sende filer til NFL Produksjoner – Njål Frode Lie.
(Noen veldig få kunder opplevde problemer med denne sendetjenesten i juli i år (2021), men i det siste har alt gått helt fint. Om du skulle ha problemer så prøv en annen filsendingstjeneste, f.eks We-transfer, og send filene til njal.frode.lie@nflproduksjoner.no)